موشن گرافیک یخ زدگی آّب

موشن گرافی با موضوع جلوگیری از یخ زدگی لوله آب

موشن گرافی جلو گیری از یخ زدگی لوله ها – آموزش کارهایی که باید در زمستان انجام بدیم تا جلوی یخزدگی آب در لوله و…

نمایش بیشتر موشن گرافی با موضوع جلوگیری از یخ زدگی لوله آب

موشن گرافی کمپین چله_نشینی

موشن گرافی کمپین چلهنشینی به عنوان موشن گرافی اطلاع رشانی کمپینی با نام #چلهنشینی طراحی شده در کانون مفاخر شامل تبلیغات محیطی ، روباط تلکرامی…

نمایش بیشتر موشن گرافی کمپین چله_نشینی