کانون آگهی و تبلیغات مفاخر با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
اراک – بلوار قدس – مجتمع آسمال – بلوک1 – واحد 2
تلفن : 086 33668540-2 فکس 086 33671980