تیزر جشنواره سفره ایرانی

تیزر جشنواره مشترک سفره ایرانی با حضور نمایندگان میراث فرهنگی و گردشگری استانهای تهران – قم – البرز – اصفهان و مرکزی به سفارش سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری (این پروژه شامل طراحی پوستر اصلی جشنواره – تبلیغات محیطی سراسری – وب سایت ثبت رسمی جشنواره و ثبت نام و ..) که کمپین و همکاری در اجرا کاملا به وسیله کانون مفاخر انجام شده است.