پوستر سفره ایرانی

پوستر و وبسایت جشنواره ملي «سفره ايراني، فرهنگ گردشگري »

برای معرفی این پروژه به متن اخبار مربوطه اشاره شده است : به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان…

نمایش بیشتر پوستر و وبسایت جشنواره ملي «سفره ايراني، فرهنگ گردشگري »
تیزر جشنواره سفره ایرانی

جشنواره سفره ایرانی فرهنگ گردشگری

تیزر جشنواره مشترک سفره ایرانی با حضور نمایندگان میراث فرهنگی و گردشگری استانهای تهران – قم – البرز – اصفهان و مرکزی به سفارش سازمان…

نمایش بیشتر جشنواره سفره ایرانی فرهنگ گردشگری